Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 O pristupanju i saradnji sa sistemom Flotflot.com

(za pravna lica)

 

Član 1. Predmet Ugovora

Član 2. Definisanje pojmova

Pojmovi korišćeni u ovom ugovoru definišu se na sledeći način:

Član 3. Odnos ugovornih strana

Zakup Flotflot.com servisa predstavlja obavezu klijenta da izradi mikrosajt putem svog admin profila (Merchant) i postavi ga na Internet u okviru sistema Flotflot.com u skladu sa raspoloživim tehničkim mogućnostima.


Stranke ovog ugovora predstavljaju nezavisne strane. Nijedna odredba ovog ugovora ne predstavlja niti jednu vrstu partnerstva, zajedničkog ulaganja ili bilo kojeg oblika saradnje kojom bi klijent dobio ovlašćenje za nuđenje usluga sistema Flotflot.com trećim licima i razne oblike prezentacije usluga sistema Flotflot.com koje nisu definisane ovim ugovorom, franšize ili eksluzivnog zastupanja ugovornih strana ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenom saglasnošću obe strane, novim ugovorima ili aneksom ovog ugovora.

Član 4. Prava klijenta

Član 5. Prava, obaveze i odgovornosti Flotflot.com

Flotflot.com kao brend sistema HostJedi se ovim ugovorom obavezuje da:

Član 6. Obaveze i odgovornosti Klijenta

  1. 7 kupona sa popustom od 10%
  2. 5 kupona sa popustom od 15%
  3. 2 kupona sa popustom od 25%
  4. 1 kupon sa popustom od 50%.

Član 7. Odgovornost

Član 8. Prava, obaveze i odgovornosti korisnika usluga

Član 9. Evidencija prometa i obračun

Član 10. Plaćanje provizije

Član 11. Personalizovana aplikacija

Član 12. Granice odgovornosti

Član 13. Cene i provizije

Član 14. Promene opštih uslova i cenovnika

Član 15. Otkaz i raskid ugovora

Član 16. Utisci korisnika i rangiranje

Član 17. Završne odredbe

Član 18. Važenje ugovora

O nama

Predstavljamo Vam jedinstveni servis za online poručivanje obroka, ali i svih drugih gastronomskih usluga u cilju unapređenja Vašeg poslovanja.


Više o tome...

Facebook - FlotFlot.com